...

به حرمـــــت نان و نمکی که با هم خوردیم
نــــــــان را تو ببر
که راهـــــــــت بلند است و طاقتــــــــــت کوتاه
نمــــــــــک را بگذار برای من
می خواهم این زخم همیشــــــــــه تازه بمانـــــــد...

/ 1 نظر / 41 بازدید
asal

salam.mer30 az vebe ghashanget[ماچ][ماچ][قلب]