هرچی که دلت بخواد

عیب کار اینجاست که من '' آنچه هستم '' را با '' آنچه باید باشم '' اشتباه می کنم ، خیال میکنم آنچه باید باشم هستم،در حالیکه آنچه هستم نباید باشم

مرداد 91
6 پست
خرداد 91
5 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
7 پست
آذر 90
8 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
46 پست
مرداد 90
62 پست
تیر 90
66 پست